TCG Phụ Kiện

Những phụ kiện phía dưới rất cần thiết cho người chơi Pokémon Trading Card . Chúng sẽ giúp bạn bảo vệ những thẻ bài của mình trong tình trạng tốt nhất, không bị hư hỏng hoặc giúp cho việc lưu trữ, sắp xếp và vận chuyển thẻ bài dễ dàng hơn, có tổ chức hơn.

TCG Phụ Kiện

DECK PROTECTOR SLEEVES STANDARD (BLACK)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Deck Protector Sleeves Standard (Black)Số lượng: 1 sleeve (1 cái)Dùng để chứa Trading Card...
2,000 ₫
9-POCKET PLATINUM PAGE (STANDARD SIZE CARDS)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm 9-Pocket Platinum Page (Standard Size)Là trang nhựa có 9 ngăn để đựng thẻ bài...
15,000 ₫
ULTRA PRO DECK BOX (NHIỀU MÀU)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Ultra Pro Deck BoxDùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Sức chứa: 80 thẻ bàiMàu...
90,000 ₫
DECK PROTECTOR SLEEVES STANDARD (ORANGE)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Deck Protector Sleeves Standard (Orange)Dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Là các bìa nhựa...
140,000 ₫
DECK PROTECTOR SLEEVES STANDARD (PURPLE)
Thông Tin Sản PhẩmSản phẩm Deck Protector Sleeves Standard (Purple)Dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Là các bìa nhựa nhỏ,...
140,000 ₫
DECK PROTECTOR SLEEVES STANDARD (YELLOW)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Deck Protector Sleeves Standard (Orange)Dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Là các bìa nhựa...
140,000 ₫
DECK PROTECTOR SLEEVES STANDARD (GREEN)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Deck Protector Sleeves Standard (Green)Dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Là các bìa nhựa nhỏ,...
140,000 ₫
YU-GI-OH! CHIBI CARD CASE
Thông tin sản phẩmSản phẩm Yu-Gi-Oh! Chibi Card CaseDùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Sức chứa: 100 thẻ bài (có...
370,000 ₫
YU-GI-OH! THE DARK SIDE OF DIMENSIONS CARD CASE
Thông tin sản phẩmSản phẩm Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions Card CaseDùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Sức chứa:...
380,000 ₫
SHINY MEGA GYARADOS DECK BOX
Thông tin sản phẩmSản phẩm Shiny Mega Gyarados Deck BoxDùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Sức chứa: khoảng 100 thẻ...
320,000 ₫
DECK PROTECTOR SLEEVES STANDARD (LIGHT BLUE)
Thông Tin Sản PhẩmSản phẩm Deck Protector Sleeves Standard (Light Blue)Dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Là các bìa nhựa...
140,000 ₫
DECK PROTECTOR SLEEVES STANDARD (BROWN)
Thông Tin Sản PhẩmSản phẩm Deck Protector Sleeves Standard (Brown)Dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Là các bìa nhựa nhỏ,...
140,000 ₫
9-Pocket PRO-Binder (Dark Blue)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Ultra Pro 9-Pocket PRO-BinderAlbum dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Bìa ngoài làm bằng chất...
650,000 ₫
DECK PROTECTOR SLEEVES STANDARD (LIME GREEN)
Thông Tin Sản PhẩmSản phẩm Deck Protector Sleeves Standard (Lime Green)Dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Là các bìa nhựa...
140,000 ₫
HOOPA UNBOUND DECK BOX
Thông tin sản phẩmSản phẩm Hoopa Unbound Deck BoxDùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Sức chứa: khoảng 100 thẻ bàiCó...
280,000 ₫
PRO Dual Deck Box
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm PRO Dual Deck Box của hãng Ultra ProDùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Sức chứa:...
290,000 ₫
9-Pocket PRO-Binder (Red)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Ultra Pro 9-Pocket PRO-BinderAlbum dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Bìa ngoài làm bằng chất...
650,000 ₫
DECK PROTECTOR SLEEVES STANDARD (PINK)
Thông Tin Sản PhẩmSản phẩm Deck Protector Sleeves Standard (Pink)Dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Là các bìa nhựa nhỏ,...
140,000 ₫
Ultra Pro 9-Pocket PRO-Binder (Green)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Ultra Pro 9-Pocket PRO-BinderAlbum dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Bìa ngoài làm bằng...
520,000 ₫
ULTRA PRO PREMIUM TOPLOAD CARD HOLDERS
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Ultra Pro Premium Topload Card HoldersDùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Là các bìa...
13,000 ₫
ULTRA PRO POKEMON DECK BOX
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Ultra Pro Pokemon Deck BoxDùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Sức chứa: 120 thẻ...
210,000 ₫
DECK PROTECTOR SLEEVES STANDARD (BLUE)
Thông Tin Sản PhẩmSản phẩm Deck Protector Sleeves Standard (Blue)Dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Là các bìa nhựa nhỏ,...
140,000 ₫
PRO-FOLIO 9-POCKET (RED)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Pro-Folio 9-Pocket (Red)Album dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Bìa ngoài làm bằng chất...
640,000 ₫
PRO-FOLIO 9-POCKET (GREEN)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Pro-Folio 9-Pocket (Green)Album dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Bìa ngoài làm bằng chất liệu...
650,000 ₫
PRO-FOLIO 9-POCKET (BLACK)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Pro-Folio 9-Pocket (Black)Album dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Bìa ngoài làm bằng chất liệu...
640,000 ₫
PRO-FOLIO 4-POCKET (GREEN)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Pro-Folio 4-Pocket (Green)Album dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Bìa ngoài làm bằng chất...
420,000 ₫
PRO-FOLIO 4-POCKET (BLUE)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Pro-Folio 4-Pocket (Blue)Album dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Bìa ngoài làm bằng chất...
420,000 ₫
PRO-FOLIO 4-POCKET (BLACK)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Pro-Folio 4-Pocket (Black)Album dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Bìa ngoài làm bằng chất...
400,000 ₫
PREMIUM 9-POCKET PRO-BINDER PIKACHU
Thông tin sản phẩmSản phẩm Premium 9-Pocket PRO-Binder PikachuAlbum dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Bìa ngoài làm bằng chất...
1,080,000 ₫
ULTRA PRO PREMIUM 9-POCKET PRO-BINDER (GREY)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Ultra Pro Premium 9-Pocket PRO-BinderAlbum dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Bìa ngoài làm...
910,000 ₫
ULTRA PRO PREMIUM 9-POCKET PRO-BINDER (BLACK)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Ultra Pro Premium 9-Pocket PRO-BinderAlbum dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Bìa ngoài làm...
1,020,000 ₫
POKEMON SILHOUETTES PRO-BINDER 9-POCKET
Thông tin sản phẩmSản phẩm Pokemon Silhouettes PRO-Binder 9-PocketAlbum dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Bìa ngoài làm bằng chất...
880,000 ₫
PIKACHU FULL VIEW DECK BOX
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Pikachu Full View Deck BoxDùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Sức chứa: 120 thẻ...
260,000 ₫
EEVEE 9-POCKET PORTFOLIO
Thông tin sản phẩmSản phẩm Eevee 9-Pocket PortfolioAlbum dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Bìa ngoài làm bằng chất liệu...
620,000 ₫
CHARIZARD FULL VIEW DECK BOX
Thông tin sản phẩmSản phẩm Charizard Full View Deck BoxDùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Sức chứa: khoảng 80-100 thẻ bàiCó...
320,000 ₫
ULTRA PRO 9-POCKET PRO-BINDER (YELLOW)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Ultra Pro 9-Pocket PRO-BinderAlbum dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Bìa ngoài làm bằng...
820,000 ₫
ULTRA PRO 4-POCKET PRO-BINDER (BLACK)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Ultra Pro 4-Pocket PRO-BinderAlbum dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Bìa ngoài làm bằng chất...
410,000 ₫
4-POCKET COLLECTORS ALBUM (BLACK)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm 4-Pocket Collectors Album (Black)Album dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Bìa ngoài làm bằng...
360,000 ₫
DECK PROTECTOR SLEEVES STANDARD (RED)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Deck Protector Sleeves Standard (Red)Dùng để chứa Trading Card (Pokemon, Yu-Gi-Oh!)Là các bìa nhựa...
140,000 ₫