TCG Tin Box

Tin Box là tập hợp các booster pack được đóng gói trong một hộp thiếc đặc biệt. Hộp thiếc này thiết kế in ấn, dập chìm nổi rất đẹp, phù hợp để lưu trữ thẻ bài. Trong các Tin Box thường có thẻ bài đặc biệt kèm thêm theo chủ đề của mỗi bộ.

TCG Tin Box

PT19 - MAGEARNA BATTLE HEART TIN (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Magearna Battle Heart Tin (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp kim loại thiết...
720,000 ₫
PT34 - Dawn Wings Necrozma-GX Prism Tin (Pokemon TCG - Sun & Moon)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Dawn Wings Necrozma-GX Prism Tin (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp kim...
850,000 ₫
PT33 - Dusk Mane Necrozma-GX Prism Tin (Pokemon TCG - Sun & Moon)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Dusk Mane Necrozma-GX Prism Tin (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp kim...
850,000 ₫
PT35 - Pokemon TCG Collector Chest 2018
Bạn sẽ tìm được một kho báu Pokemon nho nhỏ cùng Pokemon TCG Collector Chest 2018 đang có bán tại...
940,000 ₫
PT30 - NECROZMA-GX MYSTERIOUS POWERS TIN (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Necrozma-GX Mysterious Powers Tin (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp kim loại thiết...
710,000 ₫
PT31 - HO-OH-GX MYSTERIOUS POWERS TIN (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Ho-Oh-GX Mysterious Powers Tin (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp kim loại thiết...
710,000 ₫
PT20 - POKEMON TCG COLLECTOR’S CHEST 2016 (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Pokemon TCG Collector’s Chest 2016 (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm đặc biệt dành cho fan...
1,620,000 ₫
PT11 - SHINY GYARADOS-EX COLLECTOR TIN (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Shiny Gyarados-EX Collector Tin (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp thiếc thiết...
720,000 ₫
PT07 - SCEPTILE-EX HOENN POWER TIN (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Sceptile-EX Hoenn Power Tin (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp thiếc...
750,000 ₫
PT12 - MACHAMP-EX COLLECTOR TIN (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Machamp-EX Collector Tin (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp thiếc thiết kế...
610,000 ₫
PT09 - SWAMPERT-EX HOENN POWER TIN (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Swampert-EX Hoenn Power Tin (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp thiếc...
740,000 ₫
PT32 - Pokémon TCG: Shining Legends Collector Chest (Pokémon TCG)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Pokemon TCG: Shining Legends Collector Chest (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm đặc biệt dành cho...
980,000 ₫
PT26 - POKEMON TCG: SUN & MOON COLLECTOR CHEST 2017 (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Pokemon TCG: Sun & Moon Collector Chest 2017 (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm đặc biệt...
1,270,000 ₫
PT25 - LUNALA-GX LEGENDS OF ALOLA TIN (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Lunala-GX Legends of Alola Tin (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp kim...
740,000 ₫
PT24 - SOLGALEO-GX LEGENDS OF ALOLA TIN (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Solgaleo-GX Legends of Alola Tin (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp kim...
740,000 ₫
PT23 - RAYQUAZA-EX BEYOND THE ORDINARY TIN (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Rayquaza-EX Beyond The Ordinary Tin (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp kim...
760,000 ₫
PT21 - HOOPA-EX BEYOND THE ORDINARY TIN (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Hoopa-EX Beyond The Ordinary Tin (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp kim...
720,000 ₫
PT18 - VOLCANION BATTLE HEART TIN (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Volcanion Battle Heart Tin (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp kim loại thiết...
770,000 ₫
PT15 - ZYGARDE-EX SHINY KALOS TIN (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Zygarde-EX Shiny Kalos Tin (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp thiếc thiết...
720,000 ₫
PT10 - MEWTWO-EX COLLECTOR TIN (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Mewtwo-EX Collector Tin (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp thiếc thiết kế...
770,000 ₫
PT08 - BLAZIKEN-EX HOENN POWER TIN (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Blaziken-EX Hoenn Power Tin (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp thiếc...
820,000 ₫
PT05 - DELPHOX-EX KALOS POWER TIN (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Delphox-EX Kalos Power Tin (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp thiếc...
920,000 ₫
PT03 - VENUSAUR-EX POWER TRIO TIN (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Venusaur-EX Power Trio Tin (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp thiếc...
710,000 ₫
PT02 - BLASTOISE-EX POWER TRIO TIN (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Blastoise-EX Power Trio Tin (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm: Hộp thiếc...
710,000 ₫