Shop Gundam chuyên Super Deformed (SD)

Mua ngay Gundam SD (Super Deformed) chính hãng Bandai tại cửa hàng Gundam nShop. Nhiều mẫu mã Gundam phong phú cho bạn lựa chọn, hỗ trợ giao hàng COD trong nội thành HCM. Xem qua thêm các dòng sản phẩm có bán tại shop Gundam: 

HG - RG - MGOther Grade

Finished Gundam - Phụ kiện- Blog Gundam

Shop Gundam chuyên Super Deformed (SD)

SXDXG GUNDAM (SD/BB)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh...
459,000 ₫
GUNDAM BARBATOS LUPUS (SD EX-STANDARD)
Sản phẩm Gundam Barbatos Lupus với cấp độ SD EX Standard cực kỳ dễ thương thích hợp cho những ai...
249,000 ₫
GUNDAM EXIA (SD EX-STANDARD)
Thông tin sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh hoạt....
249,000 ₫
MK-III DAISHOGUN (LEGEND SD/BB)
Thông Tin về sản phẩm MK-III DAISHOGUN (LEGEND SD/BB)Cấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động...
799,000 ₫
GUNDAM BARBATOS (SD EX-STANDARD)
Thông tin sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh hoạt....
249,000 ₫
LIGHTNING GUNDAM (SD/BB)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh...
249,000 ₫
GUNDAM AGE-2 (NORMAL, DOUBLE BULLET) (SD/BB)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh...
469,000 ₫
EXIA REPAIR II & 0 GUNDAM (CLEAR VER.) (BB SD)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh...
619,000 ₫
AILE STRIKE GUNDAM (SD EX-STANDARD)
Thông tin sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh hoạt....
249,000 ₫
00 GUNDAM (SD EX-STANDARD)
Thông tin sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh hoạt....
249,000 ₫
Kakuka Virsago (Quách Gia) (SD Sangokuden)
Nhân vật Quách Gia từ bộ truyện Tam Quốc Chí được tạo hình lại theo phong cách Gundam đầy mới...
240,000 ₫
DianWei Asshimar, JiaXu Ashtaron, Siege Weapon & Six Combining Weapons Set A (SD Sangokuden)
Bộ mô hình SD Gundam Sangokuden "khủng" với hai nhân vật chính, 2 quân lính, và chiến xa hoành tráng....
770,000 ₫
Kyoui Gundam F91 (Khương Duy) (SD Sangokuden)
Nhân vật Khương Duy từ bộ truyện Tam Quốc Chí được tạo hình lại theo phong cách Gundam đầy mới...
240,000 ₫
Batai Gundam (Mã Đại) (SD Sangokuden)
Nhân vật Mã Đại từ bộ truyện Tam Quốc Chí được tạo hình lại theo phong cách Gundam đầy mới...
240,000 ₫
Kouchuu Gundam (Hoàng Trung) (SD Sangokuden)
Nhân vật Hoàng Trung từ bộ truyện Tam Quốc Chí được tạo hình lại theo phong cách Gundam đầy mới...
240,000 ₫
GongSun Zan Ez-8 & Four Symbols Ogre Armor Chariot (Công Tôn Toản) (SD Sangokuden)
Nhân vật Công Tôn Toản từ bộ truyện Tam Quốc Chí được tạo hình lại theo phong cách Gundam đầy...
480,000 ₫
Shouretsutei Ryuubi Gundam Ryuukihou Tekiro (Lưu Bị) (SD Sangokuden)
Nhân vật Lưu Bị nổi tiếng của bộ truyện Tam Quốc Chí được tạo hình lại theo phong cách Gundam...
580,000 ₫
Ryuhou Gundam (Lưu Phong) (SD Sangokuden)
Nhân vật Lưu Phong, con nuôi Lưu Bị từ bộ truyện Tam Quốc Chí được tạo hình lại theo phong...
240,000 ₫
Sonsaku Physalis Gundam (Tôn Sách) (SD Sangokuden)
Nhân vật Tôn Sách từ bộ truyện Tam Quốc Chí được tạo hình lại theo phong cách Gundam đầy mới...
240,000 ₫
Sonshoko Gerbera (Tôn Thượng Hương) (SD Sangokuden)
Nhân vật Tôn Thượng Hương từ bộ truyện Tam Quốc Chí được tạo hình lại theo phong cách Gundam đầy...
240,000 ₫
Taishiji Dom (Thái Sử Từ) (SD Sangokuden)
Nhân vật Thái Sử Từ từ bộ truyện Tam Quốc Chí được tạo hình lại theo phong cách Gundam đầy...
240,000 ₫
Zeta Gundam (SD Gundam Cross Silhouette)
SD Gundam Cross Silhouette (SDCS) là dòng sản phẩm mới thuộc nhánh SD Gundam, vừa được trình làng từ giữa...
340,000 ₫
RX-Zeromaru (SDBD)
RX-Zeromaru đang được bán tại nShop là một trong những mẫu SD Gundam cực kỳ độc đáo từ series Gundam Build...
540,000 ₫
Zaku II (SD Gundam Cross Silhouette)
SD Gundam Cross Silhouette (SDCS) là dòng sản phẩm mới thuộc nhánh SD Gundam, vừa được trình làng từ giữa...
290,000 ₫
RX-78-2 Gundam & Cross Silhouette Frame Set (SD Gundam Cross Silhouette)
SD Gundam Cross Silhouette (SDCS) là dòng sản phẩm mới thuộc nhánh SD Gundam, vừa được trình làng từ giữa...
490,000 ₫
RX-78-2 Gundam (SD Gundam Cross Silhouette)
SD Gundam Cross Silhouette (SDCS) là dòng sản phẩm mới thuộc nhánh SD Gundam, vừa được trình làng từ giữa...
260,000 ₫
Cross Bone Gundam X1 (SD Gundam Cross Silhouette)
SD Gundam Cross Silhouette (SDCS) là dòng sản phẩm mới thuộc nhánh SD Gundam, vừa được trình làng từ giữa...
260,000 ₫
Cross Silhouette Frame [White] (SD Gundam Cross Silhouette)
SD Gundam Cross Silhouette (SDCS) là dòng sản phẩm mới thuộc nhánh SD Gundam, vừa được trình làng từ giữa...
210,000 ₫
HuZhen Gyan & BuDuiBing (DongZhuo Forces) (Hồ Chẩn) (SD Sangokuden)
Thông tin sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh hoạt....
320,000 ₫
HuangGai Gouf & Six Combining Weapons Set B (Hoàng Cái) (SD Sangokuden)
Thông tin sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh hoạt....
320,000 ₫
Shuyu Hyaku Shiki (Chu Du) (SD Sangokuden)
Thông tin sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh hoạt....
220,000 ₫
YuanShao Bawoo & YuXi (Viên Thiệu) (SD Sangokuden)
Thông tin sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh hoạt....
320,000 ₫
Knight Superior Dragon (SD LegendBB)
Thông tin sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh hoạt....
840,000 ₫
DiaoChan Qubeley & General's Palanquin (SD Sangokuden)
Thông tin sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh hoạt....
450,000 ₫
Musha Gundam Mk-III (SD LegendBB)
Thông tin sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh hoạt....
450,000 ₫
GUNDAM SANDROCK EW (SD ACTION FIGURE)
Thông tin sản phẩmFigure Gundam dạng SD ráp sẵn (không cần lắp ráp, mở ra có thể chơi ngay)Trang bị:...
249,000 ₫
GUNDAM MK-II A.E.U.G (SD ACTION FIGURE)
Thông tin sản phẩmFigure Gundam dạng SD ráp sẵn (không cần lắp ráp, mở ra có thể chơi ngay)Trang bị:...
249,000 ₫
RX-78-2 GUNDAM (SD EX-STANDARD)
Thông tin sản phẩmCấp độ SG, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh hoạt....
260,000 ₫
DESTINY GUNDAM (SD EX-STANDARD)
Thông tin sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh hoạt....
260,000 ₫
BUILD BURNING GUNDAM (SD/BB)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh...
249,000 ₫
NEO ZEONG (SD/BB)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh...
899,000 ₫
RX-0 UNICORN GUNDAM 02 BANSHEE NORN (SD/BB)
Thông tin sản phẩmCấp độ SG, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh hoạt....
380,000 ₫
RX-93 NU GUNDAM (SD/BB)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh...
469,000 ₫
XI GUNDAM (SD/BB)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh...
540,000 ₫
RX-0 UNICORN GUNDAM 02 BANSHEE (SD/BB)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh...
549,000 ₫
KNIGHT GUNDAM (LEGEND SD/BB)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh...
469,000 ₫
SATAN GUNDAM (SD/BB)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh...
199,000 ₫
WINNING GUNDAM (SD/BB)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh...
399,000 ₫