Shop Gundam chuyên Super Deformed (SD)

Mua ngay Gundam SD (Super Deformed) chính hãng Bandai tại cửa hàng Gundam nShop. Nhiều mẫu mã Gundam phong phú cho bạn lựa chọn, hỗ trợ giao hàng COD trong nội thành HCM. Xem qua thêm các dòng sản phẩm có bán tại shop Gundam: 

HG - RG - MGOther Grade

Finished Gundam - Phụ kiện- Blog Gundam

Shop Gundam chuyên Super Deformed (SD)

SXDXG GUNDAM (SD/BB)
Thông Tin SXDXG GUNDAM (SD/BB)Cấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh...
459,000 ₫
EXIA REPAIR II & 0 GUNDAM (CLEAR VER.) (BB SD)
Thông Tin EXIA REPAIR II & 0 GUNDAM (CLEAR VER.) (BB SD)Cấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết...
619,000 ₫
Batai Gundam (Mã Đại) (SD Sangokuden)
Nhân vật Mã Đại từ bộ truyện Tam Quốc Chí được tạo hình lại theo phong cách Gundam đầy mới...
240,000 ₫
RX-78-2 Gundam (SD Gundam Cross Silhouette)
SD Gundam Cross Silhouette (SDCS) là dòng sản phẩm mới thuộc nhánh SD Gundam, vừa được trình làng từ giữa...
260,000 ₫
Cross Silhouette Frame [White] (SD Gundam Cross Silhouette)
SD Gundam Cross Silhouette (SDCS) là dòng sản phẩm mới thuộc nhánh SD Gundam, vừa được trình làng từ giữa...
210,000 ₫
Knight Superior Dragon (SD LegendBB)
Thông tin Knight Superior Dragon (SD LegendBB)Cấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương...
840,000 ₫
Musha Gundam Mk-III (SD LegendBB)
Thông tin Musha Gundam Mk-III (SD LegendBB)Cấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương...
450,000 ₫
NEO ZEONG (SD/BB)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh...
899,000 ₫
RX-0 UNICORN GUNDAM 02 BANSHEE NORN (SD/BB)
Thông tin RX-0 UNICORN GUNDAM 02 BANSHEE NORN (SD/BB)Cấp độ SG, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển...
340,000 ₫
SENGOKU ASTRAY GUNDAM (SD/BB)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh...
190,000 ₫
Build Strike Gundam Full Package (SD Gundam)
Build Strike Gundam Full Package cực kỳ dễ thương trong tạo hình phiên bản SD. Đặc biệt, trang bị Build Booster...
240,000 ₫
XI GUNDAM (SD/BB)
Thông Tin XI GUNDAM (SD/BB)Cấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh...
540,000 ₫
GUNDAM AGE-2 (NORMAL, DOUBLE BULLET) (SD/BB)
Thông Tin GUNDAM AGE-2 (NORMAL, DOUBLE BULLET) (SD/BB)Cấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động...
469,000 ₫
NZ-666 KSHATRIYA (SD/BB)
Thông Tin NZ-666 KSHATRIYA (SD/BB)Cấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh...
320,000 ₫
SATAN GUNDAM (SD/BB)
Thông Tin SATAN GUNDAM (SD/BB)Cấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh...
199,000 ₫
Gundam Deathscythe Hell EW (SD EX-Standard)
Thông tin Gundam Deathscythe Hell EW (SD EX-Standard)Cấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển động...
180,000 ₫
Maryu Knight Zero Gundam (SDBB Legend)
Maryu Knight Zero Gundam (SDBB Legend) đang có bán tại nShop tuy nhỏ bé nhưng khí chất ngất trời. Không...
340,000 ₫
Unicorn Gundam 03 Phenex (Destroy Mode) Narrative Ver. (SD Gundam Cross Silhouette)
SD Gundam Cross Silhouette (SDCS) là dòng sản phẩm mới thuộc nhánh SD Gundam, được bắt đầu triển khai từ...
340,000 ₫
Sinanju (SD EX-Standard)
Thông tin sản phẩm Sinanju (SD EX-Standard)Cấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối...
180,000 ₫
Gundam 00 Diver Ace (SD Gundam Cross Silhouette)
SD Gundam Cross Silhouette (SDCS) là dòng sản phẩm mới thuộc nhánh SD Gundam, được bắt đầu triển khai từ...
280,000 ₫
Kakuka Virsago (Quách Gia) (SD Sangokuden)
Nhân vật Quách Gia từ bộ truyện Tam Quốc Chí được tạo hình lại theo phong cách Gundam đầy mới...
240,000 ₫
DianWei Asshimar, JiaXu Ashtaron, Siege Weapon & Six Combining Weapons Set A (SD Sangokuden)
Bộ mô hình SD Gundam Sangokuden "khủng" với hai nhân vật chính, 2 quân lính, và chiến xa hoành tráng....
770,000 ₫
Kyoui Gundam F91 (Khương Duy) (SD Sangokuden)
Nhân vật Khương Duy từ bộ truyện Tam Quốc Chí được tạo hình lại theo phong cách Gundam đầy mới...
240,000 ₫
Kouchuu Gundam (Hoàng Trung) (SD Sangokuden)
Nhân vật Hoàng Trung từ bộ truyện Tam Quốc Chí được tạo hình lại theo phong cách Gundam đầy mới...
240,000 ₫
GongSun Zan Ez-8 & Four Symbols Ogre Armor Chariot (Công Tôn Toản) (SD Sangokuden)
Nhân vật Công Tôn Toản từ bộ truyện Tam Quốc Chí được tạo hình lại theo phong cách Gundam đầy...
480,000 ₫
Shouretsutei Ryuubi Gundam Ryuukihou Tekiro (Lưu Bị) (SD Sangokuden)
Nhân vật Lưu Bị nổi tiếng của bộ truyện Tam Quốc Chí được tạo hình lại theo phong cách Gundam...
580,000 ₫
Ryuhou Gundam (Lưu Phong) (SD Sangokuden)
Nhân vật Lưu Phong, con nuôi Lưu Bị từ bộ truyện Tam Quốc Chí được tạo hình lại theo phong...
240,000 ₫
Sonsaku Physalis Gundam (Tôn Sách) (SD Sangokuden)
Nhân vật Tôn Sách từ bộ truyện Tam Quốc Chí được tạo hình lại theo phong cách Gundam đầy mới...
240,000 ₫
Sonshoko Gerbera (Tôn Thượng Hương) (SD Sangokuden)
Nhân vật Tôn Thượng Hương từ bộ truyện Tam Quốc Chí được tạo hình lại theo phong cách Gundam đầy...
240,000 ₫
Taishiji Dom (Thái Sử Từ) (SD Sangokuden)
Nhân vật Thái Sử Từ từ bộ truyện Tam Quốc Chí được tạo hình lại theo phong cách Gundam đầy...
240,000 ₫
Zeta Gundam (SD Gundam Cross Silhouette)
SD Gundam Cross Silhouette (SDCS) là dòng sản phẩm mới thuộc nhánh SD Gundam, vừa được trình làng từ giữa...
280,000 ₫
RX-Zeromaru (SDBD)
RX-Zeromaru đang được bán tại nShop là một trong những mẫu SD Gundam cực kỳ độc đáo từ series Gundam Build...
440,000 ₫
Zaku II (SD Gundam Cross Silhouette)
SD Gundam Cross Silhouette (SDCS) là dòng sản phẩm mới thuộc nhánh SD Gundam, vừa được trình làng từ giữa...
260,000 ₫
RX-78-2 Gundam & Cross Silhouette Frame Set (SD Gundam Cross Silhouette)
SD Gundam Cross Silhouette (SDCS) là dòng sản phẩm mới thuộc nhánh SD Gundam, vừa được trình làng từ giữa...
490,000 ₫
Crossbone Gundam X1 (SD Gundam Cross Silhouette)
SD Gundam Cross Silhouette (SDCS) là dòng sản phẩm mới thuộc nhánh SD Gundam, vừa được trình làng từ giữa...
260,000 ₫
Nightingale (SD Gundam Cross Silhouette)
SD Gundam Cross Silhouette (SDCS) là dòng sản phẩm mới thuộc nhánh SD Gundam, vừa được trình làng từ giữa...
420,000 ₫
HuZhen Gyan & BuDuiBing (DongZhuo Forces) (Hồ Chẩn) (SD Sangokuden)
Thông tin HuZhen Gyan & BuDuiBing (DongZhuo Forces) (Hồ Chẩn) (SD Sangokuden)Cấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết...
320,000 ₫
HuangGai Gouf & Six Combining Weapons Set B (Hoàng Cái) (SD Sangokuden)
Thông tin HuangGai Gouf & Six Combining Weapons Set B (Hoàng Cái) (SD Sangokuden)Cấp độ SD, không có tỷ lệĐộ...
320,000 ₫
Shuyu Hyaku Shiki (Chu Du) (SD Sangokuden)
Thông tin Shuyu Hyaku Shiki (Chu Du) (SD Sangokuden)Cấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển động...
220,000 ₫
YuanShu Zssa & TianKaiZhuang (Viên Thuật) (SD Sangokuden)
Thông tin YuanShu Zssa & TianKaiZhuang (Viên Thuật) (SD Sangokuden)Cấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp...
320,000 ₫
YuanShao Bawoo & YuXi (Viên Thiệu) (SD Sangokuden)
Thông tin YuanShao Bawoo & YuXi (Viên Thiệu) (SD Sangokuden)Cấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp...
320,000 ₫
DongZhuo Zaku & BuDuiBing (DongZhuo Forces) (SD Sangokuden)
Thông tin DongZhuo Zaku & BuDuiBing (DongZhuo Forces) (SD Sangokuden)Cấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển...
420,000 ₫
DiaoChan Qubeley & General's Palanquin (SD Sangokuden)
Thông tin DiaoChan Qubeley & General's Palanquin (SD Sangokuden)Cấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển...
450,000 ₫
WING GUNDAM ZERO (SD ACTION FIGURE)
Thông tin WING GUNDAM ZERO (SD ACTION FIGURE)Figure Gundam dạng SD ráp sẵn (không cần lắp ráp, mở ra có...
249,000 ₫
TRY BURNING GUNDAM (SD EX-STANDARD)
Thông tin TRY BURNING GUNDAM (SD EX-STANDARD)Cấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương...
180,000 ₫
STAR WINNING GUNDAM (SD/BB)
Thông Tin STAR WINNING GUNDAM (SD/BB)Cấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối...
499,000 ₫
SHENLONG GUNDAM EW (SD ACTION FIGURE)
Thông tin SHENLONG GUNDAM EW (SD ACTION FIGURE)Figure Gundam dạng SD ráp sẵn (không cần lắp ráp, mở ra có...
249,000 ₫