Tất cả bài viết

Sinh tồn cùng Dragon Ball The Breakers

Sinh tồn cùng Dragon Ball The Breakers

 Một tựa game Bảy Viên Ngọc Rồng mới đã được công bố. Dragon Ball The Breakers sẽ phát hành trên Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox...