Gundam Master Grade (MG)

Lựa chọ hàng trăm mẫu Gundam cấp độ Master Grade (MG) có bán tại cửa hàng Gundam nShop để mua ngay cho bạn một mẫu mình yêu thích nhất. Tất cả Gunpla bán tại nShop đều là hàng chính hãng của Bandai Nhật Bản.


Cấp độ Gundam MG được yêu thích nhất với các bạn chơi Gundam lâu năm bởi độ chi tiết và hoàn thiện của mô hình Gundam được gia công tuyệt mỹ. Đến xem và trải nghiệm tận mắt các mẫu Gunpla ráp sẵn tại nShop nhé.

Gundam Master Grade (MG)

Shin Musha Gundam Sengoku No Jin (MG - 1/100)
Thông tin sản phẩmCấp độ MG với tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh hoạt....
2,300,000 ₫
00 Gundam Seven Sword/G (MG - 1/100)
Thông tin sản phẩmCấp độ MG với tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh hoạt....
1,800,000 ₫
Gundam Astray Turn Red (P-Bandai) (MG - 1/100)
Thông tin sản phẩmCấp độ MG với tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh hoạt....
2,100,000 ₫
Freedom Gundam Ver.2.0 (MG - 1/100)
Thông tin sản phẩmCấp độ MG với tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh hoạt....
1,390,000 ₫
Unicorn Gundam (MG - 1/100)
Thông tin sản phẩmCấp độ MG với tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh hoạt....
1,390,000 ₫
RX-78-2 GUNDAM VER.3.0 (MG - 1/100)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ MG với tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh...
1,999,000 ₫
Gundam Astray Red Frame Kai (Lowe Guele's Customize) (MG - 1/100)
Thông tin sản phẩmCấp độ MG với tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh hoạt....
1,400,000 ₫
Gundam Double X (MG - 1/100)
Thông tin sản phẩmCấp độ MG với tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh hoạt....
1,400,000 ₫
Strike Freedom Gundam Full Burst Mode (MG - 1/100)
Thông tin sản phẩmCấp độ MG với tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh hoạt....
1,990,000 ₫
Altron Gundam EW (P-Bandai) (MG - 1/100)
Thông tin sản phẩmCấp độ MG với tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh hoạt....
1,990,000 ₫
Gundam F91 Ver.2.0 (MG - 1/100)
Thông tin sản phẩmCấp độ MG với tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh hoạt....
1,390,000 ₫
Justice Gundam (MG - 1/100)
Thông tin sản phẩmCấp độ MG với tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh hoạt....
1,490,000 ₫
CONCEPT-X6-1-2 TURN X (MG - 1/100)
Thông Tin về sản phẩm Cấp độ MG với tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh...
1,980,000 ₫
MSN-06S SINANJU (MG - 1/100)
Thông Tin về sản phẩm Cấp độ MG với tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh...
2,400,000 ₫
MSN-04 SAZABI VER. KA (MG - 1/100)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ MG với tỷ lệ 1/100Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh...
2,999,000 ₫
RMS-108 MARASAI (MG - 1/100)
Thông Tin về sản phẩm Cấp độ MG với tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh...
1,300,000 ₫
GX-9900 GUNDAM X (MG - 1/100)
Thông tin sản phẩmCấp độ MG với tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh hoạt....
1,699,000 ₫
BUILD STRIKE GUNDAM FULL PACKAGE (MGBF - 1/100)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ MG với tỷ lệ 1/100Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh...
1,499,000 ₫
BUILD GUNDAM MK-II RX-178B (MGBF - 1/100)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ MG với tỷ lệ 1/100Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh...
1,799,000 ₫
AILE STRIKE GUNDAM VER.RM (MG - 1/100)
Thông tin sản phẩmCấp độ MG với tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh hoạt....
1,799,000 ₫
V Dash Gundam Ver. Ka (MG - 1/100)
Thông tin sản phẩmCấp độ MG với tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh hoạt....
2,299,000 ₫
SHENLONG GUNDAM EW VER. (MG - 1/100)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ MG với tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh...
1,299,000 ₫
FA-010S FULL ARMOR ZZ GUNDAM (MG - 1/100)
Thông Tin về sản phẩm Cấp độ MG với tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh...
1,980,000 ₫
GUNDAM ASTRAY BLUE FRAME SECOND REVISE (MG - 1/100)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ MG với tỷ lệ 1/100Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển động linh...
1,899,000 ₫