TCG Booster Pack

Cách thông thường và phổ biến nhất để người chơi Pokémon Trading Card thu thập thêm thẻ bài mới là thông qua các Booster Pack. Đây là những tép (gói) nhỏ có chứa bài. Mỗi pack có 10 thẻ bài ngẫu nhiên, trong đó có ít nhất 1 thẻ bài đặc biệt. Booster pack dễ mua và rất thú vị khi sưu tập. Nhờ vào may mắn của mình, người chơi sẽ tìm được thẻ bài mình muốn qua từ các booster pack. Trong mỗi Booster Pack có kèm theo một mã code để mở thêm thẻ bài mới trong game Pokémon Trading Card Online.

Tất cả Booster Pack được bán tại nShop | Thế Giới Trò Chơi đều là hàng chính hãng do Nintendo sản xuất tại Mỹ.

TCG Booster Pack

PP16 - Crimson Invasion Booster Pack (Pokemon TCG - Sun & Moon)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Crimson Invasion Booster Pack (Pokémon Trading Card Game - Sun & Moon).Mỗi gói gồm 10 thẻ...
100,000 ₫
PP11 - STEAM SIEGE BOOSTER PACK (POKEMON TRADING CARD GAME - XY)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Steam Siege Booster Pack (Pokémon Trading Card Game - XY).Mỗi gói gồm 10 thẻ bài ngẫu...
100,000 ₫
PP18 - Forbidden Light (Pokemon TCG - Sun & Moon)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Forbidden Light Booster Pack (Pokémon Trading Card Game - Sun & Moon).Mỗi gói gồm 10...
120,000 ₫
PP10 - FATES COLLIDE BOOSTER PACK (POKÉMON TRADING CARD GAME - XY)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Fates Collide Booster Pack (Pokémon Trading Card Game - XY).Mỗi gói gồm 10 thẻ bài ngẫu...
100,000 ₫
PP12 - EVOLUTIONS BOOSTER PACK (POKEMON TRADING CARD GAME - XY)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Evolutions Booster Pack (Pokémon Trading Card Game - XY).Mỗi gói gồm 10 thẻ bài ngẫu nhiên....
100,000 ₫
PP07 - ANCIENT ORIGINS BOOSTER PACK (POKÉMON TRADING CARD GAME - XY)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Ancient Origins Booster Pack (Pokémon Trading Card Game - XY).Thuộc dòng thẻ bài Ancient Origins...
100,000 ₫
PP05 - PRIMAL CLASH BOOSTER PACK (POKÉMON TRADING CARD GAME - XY)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Primal Clash Booster Pack (Pokémon Trading Card Game - XY).Thuộc dòng thẻ bài Primal...
100,000 ₫
PP06 - ROARING SKIES BOOSTER PACK (POKÉMON TRADING CARD GAME - XY)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm Roaring Skies Booster Pack (Pokémon Trading Card Game - XY).Thuộc dòng thẻ bài Roaring Skies...
100,000 ₫
PP17 - Ultra Prism Booster Pack (Pokemon TCG - Sun & Moon)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Ultra Prism Booster Pack (Pokémon Trading Card Game - Sun & Moon).Mỗi gói gồm 10...
120,000 ₫
PP09 - BREAKPOINT BOOSTER PACK (POKÉMON TRADING CARD GAME - XY)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm BREAKpoint Booster Pack (Pokémon Trading Card Game - XY).Thuộc dòng thẻ bài BREAKpoint với nhiều...
100,000 ₫
PP15 - BURNING SHADOWS BOOSTER PACK (POKEMON TCG - SUN & MOON)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Burning Shadows Booster Pack (Pokémon Trading Card Game - Sun & Moon).Mỗi gói gồm 10 thẻ...
100,000 ₫
PP13 - SUN & MOON BOOSTER PACK (POKEMON TCG - SUN & MOON)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Sun & Moon Booster Pack (Pokémon Trading Card Game - Sun & Moon).Mỗi gói gồm 10...
100,000 ₫
PP14 - GUARDIANS RISING BOOSTER PACK (POKEMON TCG - SUN & MOON)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Guardians Rising Booster Pack (Pokémon Trading Card Game - Sun & Moon).Mỗi gói gồm 10 thẻ...
100,000 ₫
PP08 - BREAKTHROUGH BOOSTER PACK (POKÉMON TRADING CARD GAME - XY)
Thông Tin về sản phẩmSản phẩm BREAKthrough Booster Pack (Pokémon Trading Card Game - XY).Thuộc dòng thẻ bài BREAKthrough với nhiều...
100,000 ₫