Nintendo thắng hơn 2,1 triệu đô trong vụ kiện website tải game lậu

Cuộc chiến trường kì chống vi phạm bản quyền của Nintendo.

 

Nintendo Lawsuit - Nintendo thắng hơn 2,1 triệu đô trong vụ kiện website tải game lậu

Vào tháng 9 năm 2019, Nintendo đã khởi kiện một cổng website tải game, RomUniverse. Trang web này được báo cáo là tạo điều kiện cho việc vi phạm bản quyền nhiều tựa game nổi tiếng của Nintendo. Ngoài ra, RomUniverse thu thêm lợi nhuận từ việc cung cấp tài khoản Premium - giúp mở rộng giới hạn game mà người dùng có thể tải.

Nintendo Lawsuit RomUniverse - Nintendo thắng hơn 2,1 triệu đô trong vụ kiện website tải game lậu

Người điều hành website, Matthew Storman đã tự bào chữa trước tòa và lập luận rằng trang web không hề vi phạm bất cứ luật nào. Anh ta cũng nói chưa từng đăng tải bất cứ nội dung nào (ngược lại với bản tuyên bố trước đó). Trang web RomUniverse hiện đã được gỡ xuống.

Nintendo Lawsuit RomUniverse ROM Priate - Nintendo thắng hơn 2,1 triệu đô trong vụ kiện website tải game lậu

Trong khi Nintendo yêu cầu hơn 15 triệu đô cho các thiệt hại vi phạm về bản quyền, trong đó 90,000 đô cho mỗi vi phạm thì, Thẩm phán đã quyết định mức 35,000 đô cho mỗi thiệt hại trong 49 vi phạm, tương đương 1,7 triệu. Ngoài ra phía Nintendo còn yêu cầu thêm 400,000 đô cho mỗi 29 thương hiệu vi phạm bản quyền, rất tiếc phía Tòa đã tuyên 400,000 đô cho tất cả 29 vi phạm đó.

Tổng cộng Matthrew Storman sẽ phải chi trả 2,115,000 đô thiệt hại về bản quyền cho Nintendo.

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên