Exceed Model Gundam Head 1 - RX-78-2 Gundam

SKU: ExGunHe1-1
199,000 ₫

Đánh giá của khách hàng

0/5 (0 đánh giá)

Thường mua cùng