Tình hình dịch bệnh phức tạp, đơn nội thành & liên tỉnh có thể giao chậm hơn dự kiến. Mong khách hàng thông cảm.

Contact

SHOP ADDRESS:

  • STORE Distric 10: 

    66 Thanh Thai, Ward 12, District 10, HCM City
  • KIOT District 7: 

    Kiot X01.114 Sunrise Plaza (Sunrise City - North Tower) 27 Nguyen Huu Tho, Ward Tan Hung, District 7, HCM City


Email support: game@nshop.com.vn

Tel: 0903843263

Hotline: 0909848921