Products

Tất cả sản phẩm

RX-78-2 Gundam (Revive Ver.) (HGUC - 1/144)
Thông tin sản phẩm RX-78-2 Gundam (Revive Ver.) (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa...
340,000 ₫
Gouf Custom (HGUC - 1/144) - Mô hình Gundam chính hãng
Cẩn thận! Gouf Custom (HGUC - 1/144) đang bán ở nShop có hàng nóng khá lớn đó nha. Với những...
480,000 ₫
Blue Destiny Unit 2 ''Exam'' (HGUC - 1/144) (Mô Hình Gundam)
Blue Destiny Unit 2, một trong những mẫu Mobile Suit phù hợp với những ai thích tính cơ động, thiết...
480,000 ₫
ZETA GUNDAM (GUNPLA EVOLUTION PROJECT) (HGUC - 1/144)
Thông tin ZETA GUNDAM (GUNPLA EVOLUTION PROJECT) (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải,...
799,000 ₫
RICK DOM II LIGHT GREEN VERSION (HGUC - 1/144)
Thông tin RICK DOM II LIGHT GREEN VERSION (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa...
399,000 ₫
GUNPLA STARTER SET: GUNDAM VS. ZAKU II (HGUC - 1/144)
Thông Tin GUNPLA STARTER SET: GUNDAM VS. ZAKU II (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết...
799,000 ₫
GUNDAM GROUND TYPE-S (THUNDERBOLT VER) (HG - 1/144)
Thông tin GUNDAM GROUND TYPE-S (THUNDERBOLT VER) (HG - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải,...
799,000 ₫
VICTORY TWO GUNDAM (HGUC - 1/144)
Thông Tin VICTORY TWO GUNDAM (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
380,000 ₫
VICTORY GUNDAM (HGUC - 1/144)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động tương đối...
469,000 ₫
MSA-003 NEMO (ZETA VER.) (HGUC - 1/144)
Thông Tin MSA-003 NEMO (ZETA VER.) (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp...
540,000 ₫
RX-139 HAMBRABI (HGUC - 1/144)
Thông Tin RX-139 HAMBRABI (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động...
590,000 ₫
AMX-009 DREISSEN (UNICORN VER.) (HGUC - 1/144)
Thông Tin AMX-009 DREISSEN (UNICORN VER.) (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp...
720,000 ₫
MSN-001A1 DELTA PLUS (HGUC - 1/144)
Thông Tin MSN-001A1 DELTA PLUS (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
790,000 ₫
RB-79 BALL TWIN SET (HGUC - 1/144)
Thông Tin RB-79 BALL TWIN SET (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp...
460,000 ₫
D-50C LOTO TWIN SET (HGUC - 1/144)
Thông Tin D-50C LOTO TWIN SET (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp...
570,000 ₫
RGZ-95 REZEL (HGUC - 1/144)
Thông Tin RGZ-95 REZEL (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động...
720,000 ₫
RX-0 UNICORN GUNDAM (UNICORN MODE) (HGUC - 1/144)
Thông Tin RX-0 UNICORN GUNDAM (UNICORN MODE) (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải,...
619,000 ₫
RX-0 UNICORN GUNDAM (DESTROY MODE) (HGUC - 1/144)
Thông Tin RX-0 UNICORN GUNDAM (DESTROY MODE) (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải,...
799,000 ₫
MS-06FZ ZAKU II FZ (KAI) (HGUC - 1/144)
Thông Tin MS-06FZ ZAKU II FZ (KAI) (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải,...
569,000 ₫
RX-93 NU GUNDAM (HGUC -1/144)
Thông Tin RX-93 NU GUNDAM (HGUC -1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động...
810,000 ₫
RGZ-91 RE-GZ (HGUC - 1/144)
Thông Tin RGZ-91 RE-GZ (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động...
990,000 ₫
RX-79BD-3 BLUE DESTINY UNIT 3 (HGUC - 1/144)
Thông Tin RX-79BD-3 BLUE DESTINY UNIT 3 (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải,...
540,000 ₫
RX-79BD-1 BLUE DESTINY UNIT 1 (HGUC - 1/144)
Thông Tin RX-79BD-1 BLUE DESTINY UNIT 1 (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải,...
540,000 ₫
GELGOOG CIMA CUSTOM (HGUC - 1/144)
Thông Tin GELGOOG CIMA CUSTOM (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144.Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
540,000 ₫
RX-78 GP01FB GUNDAM GP01 FULL BURNERN (HGUC - 1/144)
Thông Tin về sản phẩm Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động tương đối...
540,000 ₫
GELGOOG MARINE (HGUC - 1/144)
Thông Tin GELGOOG MARINE (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144.Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động...
430,000 ₫
QUBELEY (HGUC -1/144)
Thông Tin QUBELEY (HGUC -1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động tương đối...
540,000 ₫