Products

Tất cả sản phẩm

RX-0 UNICORN GUNDAM (DESTROY MODE) (HGUC - 1/144)
Thông Tin RX-0 UNICORN GUNDAM (DESTROY MODE) (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải,...
799,000 ₫
Zeta Gundam (RG - 1/144)
Zeta Gundam (RG - 1/144) đang có bán tại nShop gây ấn tượng mạnh không chỉ bởi độ chi tiết cao,...
840,000 ₫
FORCE IMPULSE GUNDAM (SWORD SILHOUETTE) (EXTRA FINISH) (1/100)
Thông Tin FORCE IMPULSE GUNDAM (SWORD SILHOUETTE) (EXTRA FINISH) (1/100)Không phân cấp độ, tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết vừa phải,...
1,980,000 ₫
GUNDAM EXIA EXF (TRANS-AM MODE) (1/100)
Thông Tin GUNDAM EXIA EXF (TRANS-AM MODE) (1/100)Không phân cấp độ, tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết vừa phải, chuyển động...
1,600,000 ₫
NEUE ZIEL (HGM - 1/550)
Thông Tin NEUE ZIEL (HGM - 1/550)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/550.Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động...
430,000 ₫
RX-78-2 GUNDAM (MEGA SIZE - 1/48)
Thông Tin RX-78-2 GUNDAM (MEGA SIZE - 1/48)Dòng sản phẩm Mega Size với tỷ lệ 1/48 là một trong những...
3,149,000 ₫
MSN-04II NIGHTINGALE (RE/100 - 1/100)
Thông Tin MSN-04II NIGHTINGALE (RE/100 - 1/100)Dòng sản phẩm RE/100 (Reborn 1/100) với tỷ lệ 1/100 mới được Bandai tung ra với...
2,600,000 ₫
Justice Gundam (RG - 1/144)
Justice Gundam được tái hiện hoành tráng trong phiên bản Real Grade với độ chi tiết đáng khen ngợi. Ấn...
790,000 ₫
MS-06FZ ZAKU II FZ (KAI) (HGUC - 1/144)
Thông Tin MS-06FZ ZAKU II FZ (KAI) (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải,...
569,000 ₫
RX-93 NU GUNDAM (HGUC -1/144)
Thông Tin RX-93 NU GUNDAM (HGUC -1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động...
810,000 ₫
RGZ-91 RE-GZ (HGUC - 1/144)
Thông Tin RGZ-91 RE-GZ (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động...
990,000 ₫
RX-79BD-3 BLUE DESTINY UNIT 3 (HGUC - 1/144)
Thông Tin RX-79BD-3 BLUE DESTINY UNIT 3 (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải,...
540,000 ₫
RX-79BD-1 BLUE DESTINY UNIT 1 (HGUC - 1/144)
Thông Tin RX-79BD-1 BLUE DESTINY UNIT 1 (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải,...
540,000 ₫
RX-178 GUNDAM MK-II A.E.U.G. (RG - 1/144)
Thông Tin RX-178 GUNDAM MK-II A.E.U.G. (RG - 1/144)Cấp độ RG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết cao, có khung...
890,000 ₫
DESTINY GUNDAM (1/100)
Thông Tin DESTINY GUNDAM (1/100)Không phân cấp độ, tỷ lệ 1/100.Độ chi tiết vừa phải, chuyển động tương đối linh...
890,000 ₫
RX-178 GUNDAM MK-II TITANS (RG - 1/144)
Thông Tin RX-178 GUNDAM MK-II TITANS (RG - 1/144)Cấp độ RG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết cao, có khung...
790,000 ₫
Freedom Gundam (RG - 1/144)
Freedom Gundam (RG - 1/144) bung cánch tuyệt đẹp Thông tin Freedom Gundam (RG - 1/144)Cấp độ RG với tỷ lệ...
820,000 ₫
MS-06F ZAKU II (RG - 1/144)
Thông Tin MS-06F ZAKU II (RG - 1/144)Cấp độ RG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết cao, có khung xương...
790,000 ₫
GAT-X105 AILE STRIKE GUNDAM (RG - 1/144)
Thông Tin GAT-X105 AILE STRIKE GUNDAM (RG - 1/144)Cấp độ RG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết cao, có khung...
790,000 ₫
GELGOOG CIMA CUSTOM (HGUC - 1/144)
Thông Tin GELGOOG CIMA CUSTOM (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144.Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
540,000 ₫
R-GYAGYA (HGBF - 1/144)
Thông Tin R-GYAGYA (HGBF - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động tương...
599,000 ₫
WINNING GUNDAM (SD/BB)
Thông Tin WINNING GUNDAM (SD/BB)Cấp độ SD, không có tỷ lệ.Độ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối linh...
399,000 ₫
GUNDAM EZ-SR (HGBF - 1/144)
Thông Tin GUNDAM EZ-SR (HGBF - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động...
599,000 ₫
LIGHTNING GUNDAM (HGBF - 1/144)
Thông Tin LIGHTNING GUNDAM (HGBF - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động...
639,000 ₫
MS-06S ZAKU II (CHAR AZNABLE CUSTOM MOBILE SUIT) (RG - 1/144)
Thông Tin MS-06S ZAKU II (CHAR AZNABLE CUSTOM MOBILE SUIT) (RG - 1/144)Cấp độ RG với tỷ lệ 1/144Độ chi...
790,000 ₫
POWERED GM CARDIGAN (HGBF - 1/144)
Thông Tin POWERED GM CARDIGAN (HGBF - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
599,000 ₫
RX-78 GP01FB GUNDAM GP01 FULL BURNERN (HGUC - 1/144)
Thông Tin về sản phẩm Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động tương đối...
540,000 ₫
BUILD BURNING GUNDAM (HGBF - 1/144)
Thông Tin BUILD BURNING GUNDAM (HGBF - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
440,000 ₫
GUNDAM FENICE RINASCITA (HGBF - 1/144)
Thông Tin GUNDAM FENICE RINASCITA (HGBF - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
540,000 ₫
GELGOOG MARINE (HGUC - 1/144)
Thông Tin GELGOOG MARINE (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144.Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động...
430,000 ₫
Gundam Amazing Exia (HGBF - 1/144)
Gundam Amazing Exia (HGBF - 1/144) đang có bán tại nShop rất được mọi người yêu thích nhờ thiết kế đẹp...
490,000 ₫
Gundam Exia Dark Matter (HGBF - 1/144) - Mô hình lắp ráp Bandai
Gundam Exia Dark Matter (HGBF - 1/144) đang có bán tại nShop được yêu thích nhờ vẻ ngoài rất ngầu của...
540,000 ₫
MISS SAZABI (HGBF - 1/144)
Thông Tin MISS SAZABI (HGBF - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động...
999,000 ₫
QUBELEY PAPILLON (HGBF - 1/144)
Thông Tin QUBELEY PAPILLON (HGBF - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144.Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động...
669,000 ₫
GM SNIPER K9 (HGBF - 1/144)
Thông Tin GM SNIPER K9 (HGBF - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
599,000 ₫
RX-78-2 Gundam (RG - 1/144)
RX-78-2 Gundam kinh điển tái xuất với phiên bản RG - 1/144 đẹp mắt đang được bán tại nShop. Với tên...
790,000 ₫
STAR BUILD STRIKE GUNDAM PLAVSKY WING (HGBF - 1/144)
Thông Tin STAR BUILD STRIKE GUNDAM PLAVSKY WING (HGBF - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa...
460,000 ₫
QUBELEY (HGUC -1/144)
Thông Tin QUBELEY (HGUC -1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động tương đối...
540,000 ₫
BUILD STRIKE GUNDAM FULL PACKAGE [PLAVSKY PARTICLE CLEAR VER] (HGBF - 1/144)
Thông Tin BUILD STRIKE GUNDAM FULL PACKAGE [PLAVSKY PARTICLE CLEAR VER] (HGBF - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ...
669,000 ₫
00 QAN[T] (RG - 1/144)
Thông Tin 00 QAN[T] (RG - 1/144)Cấp độ RG với tỷ lệ 1/144.Độ chi tiết cao, có khung xương chuyển...
790,000 ₫
00 GUNDAM (SD EX-STANDARD)
Thông tin 00 GUNDAM (SD EX-STANDARD)Cấp độ SD, không có tỷ lệĐộ chi tiết thấp, khớp chuyển động tương đối...
249,000 ₫