Products

Tất cả sản phẩm

PB62 - MEGA TYRANITAR-EX PREMIUM COLLECTION (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Mega Tyranitar-EX Premium Collection (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm:- Thẻ bài hologram...
1,420,000 ₫
PB57 - MEGA CAMERUPT-EX PREMIUM COLLECTION (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Mega Camerupt-EX Premium Collection (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm:- Thẻ bài hologram...
1,380,000 ₫
PB56 - MEGA SHARPEDO-EX PREMIUM COLLECTION (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Mega Sharpedo-EX Premium Collection (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm:- Thẻ bài hologram...
1,380,000 ₫
PB55 - SCIZOR-EX BOX (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Scizor-EX Box (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm:- 1 thẻ hologram tuyệt đẹp của...
740,000 ₫
PB53 - KINGDRA-EX BOX (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Kingdra-EX Box (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm:- 1 thẻ hologram tuyệt đẹp của...
720,000 ₫
PB47 - MEGA BEEDRILL-EX PREMIUM COLLECTION (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Mega Beedrill-EX Premium Collection (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm:- Thẻ bài hologram...
1,380,000 ₫
PB46 - MEGA ABSOL-EX PREMIUM COLLECTION (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Mega Absol-EX Premium Collection (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm:- Thẻ bài hologram...
1,480,000 ₫
PB33 - ASH-GRENINJA-EX BOX (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Ash-Greninja-EX Box (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm:- Thẻ bài hologram Ash-Greninja-EX  kích...
1,010,000 ₫
PB30 - AURORUS-EX BOX (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Aurorus-EX Box (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm:- Thẻ bài hologram Aurorus-EX  kích...
1,180,000 ₫
PB23 - MEGA MAWILE-EX PREMIUM COLLECTION (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Mega Mawile-EX Premium Collection (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm:- Thẻ bài hologram...
1,480,000 ₫
PB19 - MEGA DIANCIE-EX PREMIUM COLLECTION (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Mega Diancie-EX Premium Collection (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm bao gồm:- Thẻ bài hologram...
1,880,000 ₫
PB14 - PIKACHU-EX - RED & BLUE COLLECTION (POKÉMON TRADING CARD GAME)
Thông tin sản phẩmSản phẩm Pikachu-EX - Red & Blue Collection (Pokémon Trading Card Game).Bộ sản phẩm kỷ niệm 20...
1,350,000 ₫