Tình hình dịch bệnh phức tạp, đơn nội thành & liên tỉnh có thể giao chậm hơn dự kiến. Mong khách hàng thông cảm.

ĐĨA GAME

Đĩa game, băng game bản quyền bán tại nShop tất cả được đảm bảo mới 100%, tuyển chọn các đĩa game hay dành cho máy chơi game Nintendo DS, 3DS, Nintendo Switch, Wii U, PS Vita, PS4... 


Băng game Nintendo Switch

Đĩa game PS4

Game cho máy Nintendo 2DS và 3DS

Băng game DS

Danh mục đĩa game Wii U

Game cho máy PS Vita