NINTENDO 3DS DEVELOPMENT/DEBUG CONSOLE

Mã sản phẩm: C3DSDVL
3,490,000 ₫


Thông tin NINTENDO 3DS DEVELOPMENT/DEBUG CONSOLE

  • Nintendo 3DS Development/Debug Console
  • Máy 3DS trong giai đoạn đầu phát triển, dành riêng cho quá các nhà lập trình game thử nghiệm và kiểm tra sản phẩm
  • Sản phẩm hiếm, độc, lạ, có giá trị sưu tập rất cao
  • Lớp vỏ ngoài và hoàn toàn khác với phiên bản thương mại của 3DS
  • Máy vẫn hoạt động tốt, có sẵn một số chương trình dùng trong quá trình test sản phẩm
  • Phần series cho thấy thuộc thế hệ những chiếc máy 3DS đầu tiên được sản xuất. (số rất thấp)
  • Số lượng có hạn

NINTENDO 3DS DEVELOPMENTDEBUG CONSOLE

NINTENDO 3DS DEVELOPMENTDEBUG CONSOLE

NINTENDO 3DS DEVELOPMENTDEBUG CONSOLE


Sản Phẩm Mới