Products

Tất cả sản phẩm

ZETA GUNDAM (GUNPLA EVOLUTION PROJECT) (HGUC - 1/144)
Thông tin ZETA GUNDAM (GUNPLA EVOLUTION PROJECT) (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải,...
550,000 ₫
RICK DOM II LIGHT GREEN VERSION (HGUC - 1/144)
Thông tin RICK DOM II LIGHT GREEN VERSION (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa...
399,000 ₫
PROVIDENCE GUNDAM (REMASTER) (HG - 1/144)
Thông Tin PROVIDENCE GUNDAM (REMASTER) (HG - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
540,000 ₫
MOBILE BUCUE (REMASTER) (HG - 1/144)
Thông Tin MOBILE BUCUE (REMASTER) (HG - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
490,000 ₫
DUEL GUNDAM ASSAULT SHROUD (REMASTER) (HG - 1/144)
Thông Tin DUEL GUNDAM ASSAULT SHROUD (REMASTER) (HG - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải,...
499,000 ₫
LIGHTNING Z GUNDAM (HGBF - 1/144)
Thông tin LIGHTNING Z GUNDAM (HGBF - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
889,000 ₫
KAMIKI BURNING GUNDAM (HGBF - 1/144)
Thông tin KAMIKI BURNING GUNDAM (HGBF - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
540,000 ₫
GUNDAM AGE-3 FORTRESS (HG - 1/144)
Thông Tin GUNDAM AGE-3 FORTRESS (HG - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
650,000 ₫
GUNDAM AGE-3 NORMAL (HG - 1/144)
Thông Tin GUNDAM AGE-3 NORMAL (HG - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
450,000 ₫
GUNPLA STARTER SET: GUNDAM VS. ZAKU II (HGUC - 1/144)
Thông Tin GUNPLA STARTER SET: GUNDAM VS. ZAKU II (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết...
799,000 ₫
GUNDAM VUAL (HGIBO - 1/144)
Thông tin GUNDAM VUAL (HGIBO - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, ráp theo kiểu...
440,000 ₫
GUNDAM KIMARIS VIDAR (HGIBO - 1/144)
Thông tin GUNDAM KIMARIS VIDAR (HGIBO - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, ráp theo...
450,000 ₫
GUNDAM KIMARIS TROOPER (HG - 1/144)
Thông tin GUNDAM KIMARIS TROOPER (HG - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, ráp theo...
639,000 ₫
GUNDAM KIMARIS (HG - 1/144)
Thông tin GUNDAM KIMARIS (HG - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, ráp theo kiểu...
549,000 ₫
GUNDAM GUSION REBAKE (HG - 1/144)
Thông tin GUNDAM GUSION REBAKE (HG - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, ráp theo...
549,000 ₫
GUNDAM GROUND TYPE-S (THUNDERBOLT VER) (HG - 1/144)
Thông tin GUNDAM GROUND TYPE-S (THUNDERBOLT VER) (HG - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải,...
799,000 ₫
GUNDAM BARBATOS 6TH FORM (HG - 1/144)
vlog ráp GUNDAM BARBATOS 6TH FORM (HG - 1/144) của nShop   Thông tin GUNDAM BARBATOS 6TH FORM (HG - 1/144)Cấp độ...
639,000 ₫
GUNDAM ASTAROTH (HGIBO - 1/144) - Mô hình lắp ráp Gunpla chính hãng
Thông tin GUNDAM ASTAROTH (HGIBO - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, ráp theo kiểu...
399,000 ₫
GRAZE (STANDARD TYPE/COMMANDER TYPE) (HG - 1/144)
Thông tin GRAZE (STANDARD TYPE/COMMANDER TYPE) (HG - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, ráp...
459,000 ₫
DENIAL GUNDAM (HGBF - 1/144)
Thông tin DENIAL GUNDAM (HGBF - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động tương...
729,000 ₫
SKULL WEAPON (HGBC - 1/144)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động tương đối...
269,000 ₫
MATSURI WEAPON (HGBC - 1/144)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động tương đối...
199,000 ₫
AMAZING BOOSTER (HGBC - 1/144)
Thông Tin AMAZING BOOSTER (HGBC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động...
269,000 ₫
HG Gundam 00 QAN[T] (HG - 1/144) - Mô hình lắp ráp Gunpla chính hãng
Thông Tin Gundam 00 QAN[T] (HG - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
450,000 ₫
ARIOS GUNDAM (TRANS-AM MODE) GLOSS INJECTION VER. (HG - 1/144)
Thông Tin ARIOS GUNDAM (TRANS-AM MODE) GLOSS INJECTION VER. (HG - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết...
540,000 ₫
MURASAME PRODUCTION TYPE (HG - 1/144)
Thông Tin MURASAME PRODUCTION TYPE (HG - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
540,000 ₫
SHIRANUI AKATSUKI GUNDAM (HG - 1/144)
Thông Tin SHIRANUI AKATSUKI GUNDAM (HG - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
860,000 ₫
LEGEND GUNDAM (HG - 1/144)
Thông Tin LEGEND GUNDAM (HG - 1/144) Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động...
540,000 ₫
GUNDAM VIRTUE TRANS-AM MODE (HG - 1/144)
Thông Tin GUNDAM VIRTUE TRANS-AM MODE (HG - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp...
540,000 ₫
INFINITE JUSTICE GUNDAM (HG - 1/144)
Thông Tin INFINITE JUSTICE GUNDAM (HG - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
599,000 ₫
DOM TROOPER (HG - 1/144)
Thông tin sản phẩm Dom Trooper (HG - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp...
540,000 ₫
GINN TYPE HIGH MANEUVER 2 (HG - 1/144)
Thông Tin GINN TYPE HIGH MANEUVER 2 (HG - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải,...
540,000 ₫
GOUF IGNITED (HEINE WESTENFLUSS CUSTOM) (HG - 1/144)
Thông Tin về GOUF IGNITED (HEINE WESTENFLUSS CUSTOM) (HG - 1/144)Mẫu Gundam Gouf Ignited cấp độ HG với tỷ lệ...
540,000 ₫
SAVIOUR GUNDAM (HG - 1/144)
Thông Tin về SAVIOUR GUNDAM (HG - 1/144)SAVIOUR GUNDAM cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải,...
540,000 ₫
CHAOS GUNDAM (HG - 1/144)
Thông Tin CHAOS GUNDAM (HG - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động...
540,000 ₫
AILE STRIKE GUNDAM (HGCE - 1/144)
Thông Tin AILE STRIKE GUNDAM (HGCE - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
440,000 ₫
VICTORY TWO GUNDAM (HGUC - 1/144)
Thông Tin VICTORY TWO GUNDAM (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
380,000 ₫
VICTORY GUNDAM (HGUC - 1/144)
Thông Tin về sản phẩmCấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động tương đối...
469,000 ₫
MSA-003 NEMO (ZETA VER.) (HGUC - 1/144)
Thông Tin MSA-003 NEMO (ZETA VER.) (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp...
540,000 ₫
RX-139 HAMBRABI (HGUC - 1/144)
Thông Tin RX-139 HAMBRABI (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động...
590,000 ₫
AMX-009 DREISSEN (UNICORN VER.) (HGUC - 1/144)
Thông Tin AMX-009 DREISSEN (UNICORN VER.) (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp...
720,000 ₫
MSN-001A1 DELTA PLUS (HGUC - 1/144)
Thông Tin MSN-001A1 DELTA PLUS (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
790,000 ₫
RB-79 BALL TWIN SET (HGUC - 1/144)
Thông Tin RB-79 BALL TWIN SET (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp...
460,000 ₫
GX-9900 GUNDAM X (HGAW - 1/144)
Thông Tin GX-9900 GUNDAM X (HGAW - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển...
669,000 ₫
D-50C LOTO TWIN SET (HGUC - 1/144)
Thông Tin D-50C LOTO TWIN SET (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp...
570,000 ₫
RGZ-95 REZEL (HGUC - 1/144)
Thông Tin RGZ-95 REZEL (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải, khớp chuyển động...
720,000 ₫
RX-0 UNICORN GUNDAM (UNICORN MODE) (HGUC - 1/144)
Thông Tin RX-0 UNICORN GUNDAM (UNICORN MODE) (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải,...
619,000 ₫
RX-0 UNICORN GUNDAM (DESTROY MODE) (HGUC - 1/144)
Thông Tin RX-0 UNICORN GUNDAM (DESTROY MODE) (HGUC - 1/144)Cấp độ HG với tỷ lệ 1/144Độ chi tiết vừa phải,...
799,000 ₫