Vị trí 100 Pokemon Sword & Shield TM

vị trí 100 pokemon sword shield tm


Trong chuyến hành trình của mình tại vùng đất Galar ở Pokemon Sword & Shield, bạn sẽ bắt gặp khá nhiều TM nằm rải rác khắp nơi. Một số cái rất dễ thấy, nhưng một số lại ở những góc khuất mà bạn có thể bỏ lỡ. Và bài viết này sẽ giúp bạn tránh khỏi những mất mát đáng tiếc ấy khi liệt kê toàn bộ vị trí của các TM trong game. (Chúng ta sẽ gọi là Pokemon Sword & Shield TM để phân biệt)

Pokemon Sword & Shield TM là gì? dùng ra sao?

TM là viết tắt của từ Technical Machine, dịch nghĩa đen là Máy Kỹ Thuật. Chúng được dùng để dạy chiêu (move) cho Pokemon phù hợp. Trong nhiều phần game cũ, mỗi TM chỉ dùng được một lần duy nhất, còn Pokemon Sword & Shield TM thì bạn có thể xài vĩnh viễn, dạy đòn cho bao nhiêu Pokemon cũng được. Thực tế, loại dùng một lần vẫn tồn tại trong game, nhưng là với tên gọi khác - Technical Record (TR), thường thu được qua các trận đánh Max Raid Battle hoặc lượm ở Wild Area.


hướng dẫn tìm TM Pokemon Sword Shield


Pokemon Sword & Shield TM khá quan trọng và hữu ích với người chơi Pokemon vì nó có tới 100 loại khác nhau (đánh số từ 00 đến 99). Trong đó, có rất nhiều move mạnh, hiệu ứng tốt mà bạn sẽ muốn Pokemon mình học được. Việc sử dụng nó khá đơn giản, chỉ cần mở balo ra, nhấn vào TM muốn xài và chọn Pokemon để học. Tất nhiên, mỗi move chỉ phù hợp với một số Pokemon nhất định, bạn đâu thể nào dạy Fly cho Wooloo được.


cách dùng Pokemon Sword Shield TM


Bạn có thể lấy Pokemon Sword & Shield TM bằng cách lượm trên đường đi, nhận quà từ các nhân vật khác, khi đấu xong GYM, hoặc mua từ các Pokemon Shop trong game.

Danh sách và vị trí Pokemon Sword & Shield TM

STTTên Move
Mô tả hiệu ứng gốc
Vị trí
TM00Mega Punch
The target is slugged by a punch thrown with muscle-packed power.
Phía Đông Hammerlocke Pokemon Center
TM01Mega Kick
The target is attacked by a kick launched with muscle-packed power.
Phía Đông Hammerlocke Pokemon Center
TM02Pay Day
Numerous coins are hurled at the target to inflict damage. Money is earned after the battle.
Phía Nam Motostoke Inn, gần người đàn ông đồ trắng
TM03Fire Punch
The target is punched with a fiery fist. This may also leave the target with a burn.
Wyndon Stadium Store
TM04Ice Punch
The target is punched with an icy fist. This may also leave the target frozen.
Wyndon Stadium Store
TM05Thunder Punch
The target is punched with an electrified fist. This may also leave the target with paralysis.
Wyndon Stadium Store
TM06Fly
The user flies up into the sky and then strikes its target on the next turn.
Lấy từ Cabbie ở một ngôi nhà tại Stow-on-Side house
TM07Pin Missile
Sharp spikes are shot at the target in rapid succession. They hit two to five times in a row.
Item ẩn trên Route 4, gần Poke Kid Rhys
TM08Hyper Beam
The target is attacked with a powerful beam. The user can’t move on the next turn.
Wyndon Stadium Store
TM09Giga Impact
The user charges at the target using every bit of its power. The user can’t move on the next turn.
Wyndon Stadium Store
TM10Magical Leaf
The user scatters curious leaves that chase the target. This attack never misses.
Phần thưởng của Turffield Gym
TM11Solar Beam
In this two-turn attack, the user gathers light, then blasts a bundled beam on the next turn.
Lội sông Turffield river đi lên phía Bắc
TM12Solar Blade
In this two-turn attack, the user gathers light and fills a blade with the light’s energy, attacking the target on the next turn.
Wyndon Stadium Store
TM13Fire Spin
The target becomes trapped within a fierce vortex of fire that rages for four to five turns.
Hammerlocke Pokemon Center phía Tây
TM14Thunder Wave
The user launches a weak jolt of electricity that paralyzes the target.
Phần thưởnng từ Rotom Rally
TM15Dig
The user burrows into the ground, then attacks on the next turn.
Item ẩn trên Route 6, bên cạnh chỗ cắm trại
TM16Screech
An earsplitting screech harshly lowers the target’s Defense stat.
Từ một Hiker ở phía bên phải Circhester Hotel
TM17Light Screen
A wondrous wall of light is put up to reduce damage from special attacks for five turns.
Motostoke Pokemon Center phía Tây
TM18Reflect
A wondrous wall of light is put up to reduce damage from physical attacks for five turns.
Motostoke Pokemon Center phía Tây
TM19Safeguard
The user creates a protective field that prevents status conditions for five turns.
Motostoke Pokemon Center phía Tây
TM20Self-Destruct
The user attacks everything around it by causing an explosion. The user faints upon using this move.
Battle Tower Store
TM21Rest
The user goes to sleep for two turns. This fully restores the user’s HP and heals any status conditions.
Item ẩn dưới đám nấm bên phải Ballonlea
TM22Rock Slide
Large boulders are hurled at opposing Pokémon to inflict damage. This may also make the opposing Pokémon flinch.
Route 9, phía tây Ice Lake, trên một bờ đất nhỏ
TM23Thief
The user attacks and steals the target’s held item simultaneously. The user can’t steal anything if it already holds an item.
Hammerlocke Pokemon Center phía Tây
TM24Snore
This attack can be used only if the user is asleep. The harsh noise may also make the target flinch.
Item ẩn vùng bên trái Glimwood Tangle
TM25Protect
This move enables the user to protect itself from all attacks. Its chance of failing rises if it is used in succession.
Motostoke Pokemon Center phía Tây
TM26Scary Face
The user frightens the target with a scary face to harshly lower its Speed stat.
Item ẩn của Worker Georgia trong Galar Mine No. 1
TM27Icy Wind
The user attacks with a gust of chilled air. This also lowers opposing Pokémon’s Speed stats.
Phần thưởng của Circhester Gym
TM28Giga Drain
A nutrient-draining attack. The user’s HP is restored by half the damage taken by the target.
Battle Tower Shop
TM29Charm
The user gazes at the target rather charmingly, making it less wary. This harshly lowers the target’s Attack stat.
Item ẩn trên các bậc thang bên phải Hammerlocke Vault
TM30Steel Wing
The user gazes at the target rather charmingly, making it less wary. This harshly lowers the target’s Attack stat.
Item ẩn Route 6, bên phải Backpacker Ruth
TM31Attract
If it is the opposite gender of the user, the target becomes infatuated and less likely to attack.
Item ẩn Route 5, góc dưới bên phải một hòn đá
TM32Sandstorm
A five-turn sandstorm is summoned to hurt all combatants except Rock, Ground, and Steel types. It raises the Sp. Def stat of Rock types.
Hammerlocke Pokemon Center phía Tây
TM33Rain Dance
The user summons a heavy rain that falls for five turns, powering up Water-type moves. It lowers the power of Fire-type moves.
Hammerlocke Pokemon Center phía Tây
TM34Sunny Day
The user intensifies the sun for five turns, powering up Fire-type moves. It lowers the power of Water-type moves.
Hammerlocke Pokemon Center phía Tây
TM35Hail
The user summons a hailstorm lasting five turns. It damages all Pokémon except Ice types.
Hammerlocke Pokemon Center phía Tây
TM36Whirlpool
The user traps the target in a violent swirling whirlpool for four to five turns.
Phần thưởng của Hulbry Gym
TM37Beat Up
The user gets all party Pokémon to attack the target. The more party Pokémon, the greater the number of attacks.
Item ẩn Route 3, nói chuyện với Sonia xong, đi về bên trái phía sau
TM38Will-O-Wisp
The user shoots a sinister flame at the target to inflict a burn.
Phần thưởng của Motostoke Gym
TM39Facade
This attack move doubles its power if the user is poisoned, burned, or paralyzed.
Wild Area - Motostoke Riverbank
TM40Swift
Star-shaped rays are shot at opposing Pokémon. This attack never misses.
Quà từ Hop sau khi đánh ở Route 2
TM41Helping Hand
The user assists an ally by boosting the power of that ally’s attack.
Motostoke Pokemon Center phía Tây
TM42Revenge
This attack move’s power is doubled if the user has been hurt by the opponent in the same turn.
Phần thưởng của Stow-on-Side Gym (Sword). Bên trong căn nhà thứ hai từ trái qua ở Ballonlea (Shield)
TM43Brick Break
The user attacks with a swift chop. It can also break barriers, such as Light Screen and Reflect.
Item ẩn Route 8 khi đi qua Crustle ở phía Bắc
TM44Imprison
If opposing Pokémon know any move also known by the user, they are prevented from using it.
Battle Tower Shop
TM45Dive
Diving on the first turn, the user floats up and attacks on the next turn.
Item ẩn Route 9, từ người phụ nữ trên bãi biển góc trái bên dưới
TM46Weather Ball
This attack move varies in power and type depending on the weather.
Hammerlocke Pokemon Center phía Đông
TM47Fake Tears
The user feigns crying to fluster the target, harshly lowering its Sp. Def stat.
Dancer ở bên phải Circhester Hotel
TM48Rock Tomb
Boulders are hurled at the target. This also lowers the target’s Speed stat by preventing its movement.
Phần thưởng của Circhester Gym (Sword). Nói chuyện với người đàn ông ở căn nhà kế bên Pokemon Centre (Shield)
TM49Sand Tomb
The user traps the target inside a harshly raging sandstorm for four to five turns.
Item ẩn ở Galar Mine No. 2, bên cạnh Rail Staff Vincent
TM50Bullet Seed
The user forcefully shoots seeds at the target two to five times in a row.
Hammerlocke Pokemon Center phía Tây
TM51Icicle Spear
The user launches sharp icicles at the target two to five times in a row.
Gần bồn tắm ở Circhester qua bên phải
TM52Bounce
The user bounces up high, then drops on the target on the second turn. This may also leave the target with paralysis.
Battle Tower Shop
TM53Mud Shot
The user attacks by hurling a blob of mud at the target. This also lowers the target’s Speed stat.
Galar Mine No. 2, cần bike water mode để bơi qua Gastrodon
TM54Rock Blast
The user hurls hard rocks at the target. Two to five rocks are launched in a row.
Bên ngoài một ngõ cụt vùng bên trái của Galar Mine No. 1
TM55Brine
If the target’s HP is half or less, this attack will hit with double the power.
Hammerlocke Pokemon Center phía Tây
TM56U-Turn
After making its attack, the user rushes back to switch places with a party Pokémon in waiting.
Item ẩn ở Glimwood Tangle sau Madame Judy
TM57Payback
The user stores power, then attacks. If the user moves after the target, this attack’s power will be doubled.
Phía sau nhà Professor Magnolia House, bên mé phải
TM58Assurance
If the target has already taken some damage in the same turn, this attack’s power is doubled.
Item ẩn Route 7, phía sau tảng đá gần Gentleman Cade
TM59Fling
The user flings its held item at the target to attack. This move’s power and effects depend on the item.
Battle Tower Shop
TM60Power Swap
The user employs its psychic power to switch changes to its Attack and Sp. Atk stats with the target.
Wyndon Stadium Pokemon Center
TM61Guard Swap
The user employs its psychic power to switch changes to its Defense and Sp. Def stats with the target.
Wyndon Stadium Pokemon Center
TM62Speed Swap
The user exchanges Speed stats with the target.
Wyndon Stadium Pokemon Center
TM63Drain Punch
An energy-draining punch. The user’s HP is restored by half the damage taken by the target.
Wyndon Stadium Pokemon Center
TM64Avalanche
The power of this attack move is doubled if the user has been hurt by the target in the same turn.
Item ẩn Route 9, lội nước về phía Tây từ cây cầu trên cùng
TM65Shadow Claw
The user slashes with a sharp claw made from shadows. Critical hits land more easily.
Wild Area - Lake of Outrage
TM66Thunder Fang
The user bites with electrified fangs. This may also make the target flinch or leave it with paralysis.
Hammerlocke Pokemon Center phía Đông
TM67Ice Fang
The user bites with cold-infused fangs. This may also make the target flinch or leave it frozen.
Hammerlocke Pokemon Center phía Đông
TM68Fire Fang
The user bites with flame-cloaked fangs. This may also make the target flinch or leave it with a burn.
Hammerlocke Pokemon Center phía Đông
TM69Psycho Cut
The user tears at the target with blades formed by psychic power. Critical hits land more easily.
Item ẩn Route 2, lội nước qua bên kia hồ
TM70Trick Room
The user creates a bizarre area in which slower Pokémon get to move first for five turns.
Battle Tower Shop
TM71Wonder Room
The user creates a bizarre area in which Pokémon’s Defense and Sp. Def stats are swapped for five turns.
Battle Tower Shop
TM72Magic Room
The user creates a bizarre area in which Pokémon’s held items lose their effects for five turns.
Battle Tower Shop
TM73Cross Poison
A slashing attack with a poisonous blade that may also poison the target. Critical hits land more easily.
Wild Area - Dusty Bowl
TM74Venoshock
The user drenches the target in a special poisonous liquid. This move’s power is doubled if the target is poisoned.
Trên mái của căn nhà phía trái ở Stow-on-Side
TM75Low Sweep
The user makes a swift attack on the target’s legs, which lowers the target’s Speed stat.
Wild Area - Bridge Field
TM76Round
The user attacks the target with a song. Others can join in the Round to increase the power of the attack.
Motostoke Pokemon Center phía Tây
TM77Hex
This relentless attack does massive damage to a target affected by status conditions.
Bà già ở căn nhà thứ hai bên trái ở Ballonlea (Sword). Phần thưởng Stow-on-Side Gym (Shield)
TM78Acrobatics
The user nimbly strikes the target. If the user is not holding an item, this attack inflicts massive damage.
Artist bên trái trong Ballonlea nếu bạn mặc đồ hệ lửa
TM79Retaliate
The user gets revenge for a fainted ally. If an ally fainted in the previous turn, this move’s power is increased.
Quà của Sonia ở nhà hàng Hulbury
TM80Volt Switch
After making its attack, the user rushes back to switch places with a party Pokémon in waiting.
Phần thưởng từ Rotom Rally (20.000 point)
TM81Bulldoze
The user strikes everything around it by stomping down on the ground. This lowers the Speed stats of those hit.
Wild Area - Giant's Seat
TM82Electroweb
The user attacks and captures opposing Pokémon using an electric net. This lowers their Speed stats.
Item ẩn phía sau hải đăng Hulbury
TM83Razor Shell
The user cuts its target with sharp shells. This may also lower the target’s Defense stat.
Battle Tower Shop
TM84Tail Slap
The user attacks by striking the target with its hard tail. It hits the target two to five times in a row.
Wild Area - Rolling Fields
TM85Snarl
The user yells as if it’s ranting about something, which lowers the Sp. Atk stats of opposing Pokémon.
Phần thưởn của Spikemuth Gym
TM86Phantom Force
The user vanishes somewhere, then strikes the target on the next turn. This move hits even if the target protects itself.
Item ẩn ở Slumbering Weald phía bên cây đổ
TM87Draining Kiss
The user steals the target’s HP with a kiss. The user’s HP is restored by over half of the damage taken by the target.
Phần thưởng của Ballonlea Gym
TM88Grassy Terrain
The user turns the ground to grass for five turns. This restores the HP of Pokémon on the ground a little every turn and powers up Grass-type moves.
Hammerlocke Pokemon Center phía Đông
TM89Misty Terrain
This protects Pokémon on the ground from status conditions and halves damage from Dragon-type moves for five turns.
Hammerlocke Pokemon Center phía Đông
TM90Electric Terrain
The user electrifies the ground for five turns, powering up Electric-type moves. Pokémon on the ground no longer fall asleep.
Hammerlocke Pokemon Center phía Đông
TM91Psychic Terrain
This protects Pokémon on the ground from priority moves and powers up Psychic-type moves for five turns.
Hammerlocke Pokemon Center phía Đông
TM92Mystical Fire
The user attacks by breathing a special, hot fire. This also lowers the target’s Sp. Atk stat.
Battle Tower Shop
TM93Eerie Impulse
The user’s body generates an eerie impulse. Exposing the target to it harshly lowers the target’s Sp. Atk stat.
Item ẩn ở Rose Tower, phía sau biển hiệu lớn trước cửa
TM94False Swipe
A restrained attack that prevents the target from fainting. The target is left with at least 1 HP.
Motostoke Pokemon Center phía Tây
TM95Air Slash
The user attacks with a blade of air that slices even the sky. This may also make the target flinch.
Wild Area - Axew's Eye
TM96Smart Strike
The user stabs the target with a sharp horn. This attack never misses.
Item ẩn Route 8, phía sau biển báo đỏ
TM97Brutal Swing
The user swings its body around violently to inflict damage on everything in its vicinity.
Item ẩn gần Turffield Stadium, phía bên phải
TM98Stomping Tantrum
Driven by frustration, the user attacks the target. If the user’s previous move has failed, the power of this move doubles.
Item ẩn Route 10, trên một con đường ẩn bên phải khi bạn lên đỉnh đồi
TM99Breaking Swipe
The user swings its tough tail wildly and attacks opposing Pokémon. This also lowers their Attack stats.
Phần thưởng của Hammerlocke Gym


Pokemon Sword và Pokemon Shield hiện có bán tại nShop. Link sản phẩm:


Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên