Hướng dẫn - Thủ thuật — SNES

Joy-Con Toolkit, thử trình vọc phá của bạn với Joycon của Nintendo Switch nào!

Joy-Con Toolkit, thử trình vọc phá của bạn với Joycon của Nintendo Switch nào!

Đối với máy Switch, Nintendo cho phép người dùng thay đổi các Joycon nhiều màu sắc để tạo nên cá tính riêng cho bản thân mình. Tuy nhiên không dừng lại ở giới hạn chỉ là đổi màu tay cầm, một số "vọc sỹ" trên GBATemp đã mày mò và chia sẻ với các "vọc lẻ" thêm một số mẹo mod Joycon độc đáo khác như thay đổi vỏ trong suốt, đổi màu trong profile, thêm đèn, sử dụng IR camera... Tổng hợp những thứ "hay ho" trên thì bạn không thể nào không biết tới Joy-con Toolkit!Tác dụng chương...

Đọc thêm →